Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 66/TTr-UBND 21/10/2018 Về việc xin hỗ trợ kinh phí làm phanô, áp phích tuyên truyền xây dựng NTM
2 số: 11/CT-UBND 06/07/2018 Về việc nghiêm cấm chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản
3 Số: 04/CT-UBND 29/06/2018 Triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Thạch Hà
4 số: 08/CT-UBND 17/05/2018 Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, độ 4 trên địa bàn
5 19/GM GIẤY MỜI 15/10/2018 Kiểm tra nội dung báo chí phản ánh của phụ huynh có con em đang học tại trường Mầm non xã Bắc Sơn, phải nộp cho nhà trường nhiều khoản trái quy định và quá cao;
6 18/BC BÁO CÁO 28/09/2018 Báo cáo kế hoạch thực hiện tháng 10
7 16/BC BÁO CÁO 31/08/2018 Báo cáo kế hoạch thực hiện tháng 9
8 50/QĐ-UBND 09/08/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ chương trình xây dựng NTM