13-07-2018 - 09:30

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu huyện Thạch Hà thảo luận tổ trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều ngày 12/07/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Thạch Hà đã tổ chức phiên thảo luận trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa XVII.

 Đồng  chí PCT HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y - Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐN tỉnh tại huyện Thạch Hà đã  tham gia chương trình thảo luận.

Đồng chí Trần Việt Hà – PBT HU - Chủ tịch Trần Việt Hà - chủ trì phiên thảo luận

Tại phiên thảo luận, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị, trung tâm trực thuộc UBND huyện Thạch Hà đã nêu lên một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và góp ý vào các Đề án, dự thảo liên quan tới các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, tài chính ngân sách, lao động thương binh và xã hội; kinh tế - hạ tầng, giáo dục đào tạo y tế, văn hóa,…

Đại diện ngành Giáo dục: đề nghị tỉnh xác định, ban hành vị trí việc làm, định mức giáo viên, nhân lực vào các trường để xác định dôi dư, từ đó xác định lộ trình tinh giảm biên chế ngành giáo dục. Không nên lấy số lượng tinh giản bằng số lượng cán bộ, giáo viên. Hiện nay, huyện Thạch Hà còn thiếu 32 giáo viên, đề  xuất cho tuyển thêm giáo viên văn hóa

Lĩnh vực tài chính kế hoạch, đại biểu đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh cấp bù hụt số tiền 22,5 tỷ đồng cho ngân sách huyện Thạch Hà do bị hụt từ nguồn thu thuế cấp quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê  trong dự toán thu ngân sách năm 2017 của huyện Thạch Hà để để ngân sách huyện cân đối nhiệm vụ chi thường xuyên nhằm ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Văn hóa – thông tin: hàng năm cần có chế độ hỗ trợ việc tổ chức liên hoan Dân ca – Ví, Giặm Nghệ Tĩnh ở cấp xã, phường, thị trấn để mở rộng đối tượng tuyên truyền, bảo tồn các giá trị Dân ca – Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ Dân ca – Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và và khuyến khích viết lời mới, phục dựng các làn điệu,…

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBT TT HU - Chủ tịch HĐN huyện: tỉnh cần có thẩm tra, thẩm định về chất lượng xi măng cung ứng trong xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, có chiến lược rõ ràng, cụ thể hơn trong phát triển sản xuất nông nghiệp; giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc giải quyết chế độ huân, huy chương cho các đối tượng chính sách; việc quy hoạch cho thuê, cấp đất, chuyển đổi  mục đích sử dụng đất khu vực hai bên Quốc lộ 1B cần xem xét thực hiện hợp lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tránh,…

Đồng chí Trần Nhật Tân – TUV – Bí thư Huyện ủy: việc phân bổ nguồn vốn trong xây dựng NTM của tỉnh còn chậm; Nghị quyết về phát triển khu công nghiệp, tiểu thu công nghiệp cần có chính sách ưu tiên, nâng mức hỗ trợ phát triển tiểu khu công nghiệp, phân vùng cụ thể để có sự hỗ trợ đầu tư hợp lý; quan tâm thỏa đáng chính sách về chế biến, bảo quản sau sản xuất; chỉ tiêu 10% trường học tự chủ về chi tiêu là quá cao, chưa có chính sách ưu tiên, hỗ trợ xã hội hóa giáo dục; việc sáp nhập trường cần căn cứ trên cơ sở sáp nhập xã; cần xem xét, có chính sách động viên kịp thời đối với giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nên có đề án riêng về tinh giảm biên chế theo NQTW6 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả….  

Tại buổi thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV TU – PCT TT HĐND tỉnh thay mặt Tổ đại biểu  HĐND tỉnh tại Thạch Hà đã ghi nhận, tiêp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm 1 số vấn đề và giao cho Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Thạch Hà tổng hợp đầy đủ các  ý kiến, kiến nghị để trình lê n kỳ  họp  thứ  7 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới. 

Tác giả: Thúy Hằng - Thúy Quỳnh - Nguồn: Đài TT - Th Thạch Hà

. . . . .