THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN
Trụ sở cơ quan: xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02396281555