LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ BẮC SƠN

Tuần trước Tuần thứ 46 năm 2018
(Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
12/11/2018
Thứ 3
13/11/2018
7 giờ
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí QPAN
UBND xã
Hồ Sỹ Phước
13 giờ 30
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí môi trường
UBND xã
Hồ Sỹ Phước
Thứ 4
14/11/2018
Thứ 5
15/11/2018
Thứ 6
16/11/2018
Thứ 7
17/11/2018
Chủ nhật
18/11/2018