Kết quả XD NTM

DẦN HÌNH THÀNH KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU TẠI THÔN ĐỒNG VĨNH XÃ BẮC SƠN

DẦN HÌNH THÀNH KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU TẠI THÔN ĐỒNG VĨNH XÃ BẮC SƠN

05-11-2018
Sáng ngày 14/8/2018, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà. Cùng đi có đồng chí Trần Huy Oánh – Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, lãnh đạo huyện Thạch Hà và một số phòng, ngành cấp huyện
Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà kiểm tra tiến độ xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Bắc Sơn

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà kiểm tra tiến độ xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Bắc Sơn

13-07-2018
Để góp ý, chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định, sáng ngày 19/5/2018, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà cùng với lãnh đạo xã Bắc Sơn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn.
Quyết tâm đưa Bắc Sơn trở thành miền quê đáng sống ở Thạch Hà

Quyết tâm đưa Bắc Sơn trở thành miền quê đáng sống ở Thạch Hà

13-07-2018
Dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm về đích NTM, 4 khu dân cư đạt chuẩn KDC kiểu mẫu trong năm 2018, đến cuối năm 2019 hoàn thành xã NTM kiểu mẫu, trở thành một miền quê đáng sống ở Thạch Hà, tạo hình ảnh đẹp trong mắt tỉnh và huyện nhà. Đó là mục tiêu lớn của Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn và cũng là quan điểm chỉ...
1