05-11-2018 - 10:42

DẦN HÌNH THÀNH KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU TẠI THÔN ĐỒNG VĨNH XÃ BẮC SƠN

Sáng ngày 14/8/2018, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà. Cùng đi có đồng chí Trần Huy Oánh – Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, lãnh đạo huyện Thạch Hà và một số phòng, ngành cấp huyện

Kiểm tra mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại thôn Đồng Vĩnh

Tại đây, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Đồng Vĩnh. Đây là thôn được xã Bắc Sơn lựa chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2018. Trực tiếp kiểm tra công tác chỉnh trang vườn hộ tại 3 gia đình, kiểm tra mô hình trồng dưa lưới của hộ ông Dương Kim Mậu, kết hợp kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Vĩnh, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân thôn Đồng Vĩnh trong xây dựng NTM. Những kết quả trong phong trào chỉnh trang khu dân cư NTM thời gian qua càng khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực, thống nhất cao của cán bộ và nhân dân trong thực hiện từng nội dung phần việc.

“ Thôn Đồng Vĩnh xã Bắc Sơn có 137 hộ dân với 521 nhân khẩu, tổng diện tích toàn thôn là 65,6ha. 6 tháng đầu năm 2018, thôn đã tập trung cải tạo 110/135 vườn hộ, xây dựng 8 vườn mẫu. Nhân dân trong thôn đoàn kết, chung sức đồng lòng trong thực hiện nhiều nội dung phần việc và đã xây dựng mới được 3km mương thoát nước khu dân cư, xây mới nhà văn hóa thôn, trồng mới hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm..."

PCT UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay khu dân cư NTM kiểu mẫu của thôn Đồng Vĩnh đã có bước phát triển, đặc biệt là công tác chỉnh trang vườn hộ được người dân triển khai thực hiện khá tốt. Hệ thống đường GTNT tương đối thuận tiện, mương thoát nước khu dân cư cơ bản được xây dựng mới, khuôn viên, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Đặc biệt, mô hình dưa lưới nhà màng được hình thành và nhân rộng đã khẳng định được hiệu quả, hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở Bắc Sơn…

PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đề nghị, sau chuyến kiểm tra lần này huyện Thạch Hà cần tổ chức hội thảo kỹ thuật trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đặc biệt chú trọng đi sâu về vấn đề cải tạo, quy hoạch vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, gắn quy hoạch với hiệu quả kinh tế lâu dài để nâng cao đời sống cho người dân địa phương…

Dưới đây là một số hình ảnh khác trong chuyến kiểm tra sáng nay

 

Tác giả: Thúy Quỳnh - Khắc Mai - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà

. . . . .